Ajankohtaista

Kesäkuu /2017

Ravitsemussitoumus tuo ravitsemusvastuulliset teot esille

Valtion ravitsemusneuvottelukunta julkisti 8.6.2017 Ravitsemussitoumus-toimintamallin, jonka tavoitteena on kannustaa elintarvikealan toimijoita parantamaan tuotteiden, palvelujen ja toimintatapojen ravitsemuslaatua.


Ravitsemussitoumus näkyyy kaikille (www.sitoumus2050.fi)

Kaikki eri toimijoiden tekemät ravitsemussitoumukset julkaistaan Ravitsemussitoumus-nettisivustolla. Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus elintarvikeyrityksille ja muille ruoka-alan toimijoille tuoda hyviä, ravitsemusvastuullisia toimenpiteitään kaikkien nähtäväksi.

Ravitsemussitoumukset voivat liittyä kahdeksaan eri sisältöalueeseen: suola, rasvan laatu, sokeri, kasvikset, tuotteet lapsille, annos- ja pakkauskoot, lounaat tai ruokaohjeet. Näille jokaiselle on asetettu väestötason tavoitteet, joita tullaan pitkällä aikavälillä seuraamaan.

Oman ravitsemussitoumuksensa toimenpiteet, tavoitteet, mittarit ja aikataulun määrittelee tekijä itse. Toimijoiden vastuulla on tehdä ravitsemussitoumuksia, jotka ovat merkityksellisiä ja tekevät tuotteista, palveluista tai toimintatavoista lähtötilanteeseen verrattuna ravitsemuksellisesti parempia.

Ravitsemussitoumus voi olla pieni, mutta merkittävä parannus

Ravitsemussitoumuksia toivotaan tehtäväksi erityisesti niihin tuoteryhmiin, jotka ovat merkittäviä suolan, kovan rasvan tai lisätyn sokerin lähteitä. Runsaasti käytetyissä tuotteissa pienetkin muutokset voivat olla merkittäviä. Niillä voidaan vaikuttaa yksittäisten kuluttajien ruokavalion ravitsemuslaatuun sekä keskeisten ravintoaineiden tai esim. kasvisten käyttöön väestötasolla.

Ravitsemussitoumus antaa toimijoille mahdollisuuden ja samalla myös vastuun arvioida, minkälaiset parannukset heidän toiminnassaan tekisivät ravitsemussuositusten mukaiset ruokavalinnat kuluttajille aikaisempaa helpommiksi.

Ravitsemussitoumus jalkauttaa EU:n reformulaatio-ohjelman Suomeen

EU:ssa hyväksyttiin kesäkuussa 2016 reformulaatio-ohjelma, jossa on yhteiset tavoitteet suolan, kovan rasvan ja lisätyn sokerin vähentämiseksi. Nyt Suomi osallistuu reformulaatio-ohjelmaan tällä Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja Sosiaali- ja terveysministeriön yhdessä sidosryhmien kanssa kehittämällä vapaaehtoisuuteen perustuvalla Ravitsemussitoumus-toimintamallilla.

Käy tutustumassa Ravitsemussitoumuksiin!

Tehdään yhdessä terveelliset ruokavalinnat kuluttajille helpoiksi!

 

LiForno, Liisa Pättiniemi-Fagerström, liisapf@liforno.fi, 0505402104

 


Toukokuu /2017

Ravitsemusvastuu on tärkeä osa vastuullisuutta

Elintarvikeyritykset vaikuttavat merkittävästi kuluttajien ravitsemukseen ja sitä kautta terveyteen. Monet krooniset sairaudet voidaan usein ehkäistä oikeilla elämäntavoilla, joihin kuuluu myös terveellinen ruokavalio.

Väestön terveyden ylläpitäminen yhdessä viranomaisten, järjestöjen ja muun yhteiskunnan kanssa kuuluu elintarvikealan sosiaaliseen vastuuseen. Eri puolilla maailmaa kuluttajatkin vaativat yhä terveellisempiä elintarvikkeita, joten alan yrityksillä on painetta osoittaa ravitsemusvastuunsa myös suoraan kuluttajille.

Ravitsemusvastuu on tavoitteellista toimintaa

Ravitsemusvastuu kuuluu elintarvike- ja juoma-alalla kiinteästi osaksi yrityksen vastuullisuutta ympäristövastuun ja taloudellisen vastuun rinnalla . Viime aikoina ympäristövastuu on ollut vahvasti esillä ja esim. Suomessa yritykset ovat aktiivisesti tehneet yhteiskuntasitoumuksia osana Sitoumus2050-hanketta.

Ravitsemusvastuuseen kuuluu se, miten yritys huomioi ravitsemussuositukset tuotekehityksessään tai se, miten yritys kertoo ravitsemuksesta ja terveydestä markkinoinnissaan tai muussa viestinnässään.

Ravitsemusvastuullinen yritys voi esimerkiksi linjata toimintaperiaatteisiinsa, miten se tavoitteellisesti kehittää annoskokoja sekä kohtuullistaa sokerin tai suolan määrää, parantaa rasvan laatua tai lisää kasvisten osuutta tuotteissaan.

Ravitsemusvastuuta arvioidaan

Yrityksen ravitsemusvastuullisuutta arvioitaessa kiinnitetään huomioita esim. ravitsemusstrategian sisältöön ja toteuttamiseen, tuotevalikoiman ravitsemuslaatuun, tuoteinformaatioon ja viestintään. Ravitsemusstrategian tulee ohjata yrityksen toimintaa kaikilla osa-alueilla ja kaikilla tasoilla.

Access to Nutrition Index on vuodesta 2013 alkaen arvioinut kansainvälisten elintarvikeyritysten ravitsemusvastuullisuutta. Arviointiperusteina on yhdeksän eri osatekijää, mm. tuotteet, pakkausmerkinnät, markkinointi, tuotteiden saatavuus ja ravitsemuskysymysten hallinnointi yrityksessä. Mielenkiintoista olisi nähdä, miten suomalaiset yritykset pärjäävät tässä arvioinnissa.

Ota yhteyttä, niin autan yritystäsi määrittelemään ja saavuttamaan ravitsemusvastuullisuuden tavoitteet.

 

Liisa Pättiniemi-Fagerström, liisapf@liforno.fi, 0505402104

 

 


Huhtikuu /2107

Ravintoarvotiedot myös nettisivuille

Terveys on tärkeä ruokavalintoihin vaikuttava tekijä monille kuluttajille. Joillekin se tarkoittaa runsasta proteiinimäärää, toisille kasviperäisyyttä ja toisille hyvää rasvan laatua tai vähemmän suolaa. Siksi on tärkeää, että ravintoarvotiedot löytyvät helposti.

Ravintoarvomerkinnät tulivat pakolliski lähes kaikkien elintarvikkeiden pakkauksiin viime joulukuussa. Omien havaintojeni mukaan energian, rasvan, hiilihydraattien, proteiinin ja suolan määrät löytyvät jo hyvin useimmista pakkauksista. Monissa tuotteissa tiedot ovat tosin edelleen vanhan lainsäädännön mukaisesti. Toivottavasti tämä korjaantuu pian, jotta kuluttajien on helppoa ja nopeaa vertailla tuotteita keskenään.

Lainsäädännön mukaiset ravintoarvotiedot olisi hyvä löytyä myös yrityksen tai tuotteen nettisivuilta. Erityisen tärkeää se on silloin, kun tuotteesta esitetään ravitsemusväite. Kun väitteen lukee nettisivuilla, samassa yhteydessä olisi hyvä voida tutustua myös ravintoarvoihin. Hämmästyttävän usein tiedot löytyvät yksinomaan pakkauksesta, joka ei useinkaan ole käsillä, kun tuotteeseen tutustutaan netissä.

Nyt, kun ravintoarvoilmoitus on pakollinen pakkausmerkintä, on luontevaa laittaa tiedot ajan tasalle kaikkiin viestintäkanaviin kiinnostuneiden kuluttajien avuksi. Tämä on elintarvikeyrityksille yksi parhaimmista keinoista auttaa kuluttajia tekemään tietoisia ruokavalintoja.

Lisätietoa ravintoarvoilmoituksesta Eviran Elintarviketieto-oppaassa, kohdassa 5.17.

Lisätietoa Ravitsemus- ja terveysväitteistä Eviran Ravitsemus- ja terveysväiteoppaassa


Ota yhteyttä, kun tarvitset asiantuntijaa ravintoarvotietojen tai ravitsemus- ja terveysväitteiden laatimiseen!

 

Liisa Pättiniemi-Fagerström, liisapf@liforno.fi, 0505402014